Είναι πιθανή η διαχείριση του SAI με το Touch screen από 3 βαθμίδες (αντ. 20512, 16952, 14512);

όχι δεν μπορεί να διαχειριστεί

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.