Το βίντεο περιγράφει τη διαδικασία καλωδίωσης τριών τοπικών σημείων ελέγχου που αποτελούνται από μία διάταξη ελέγχου φώτων, μία διάταξη ελέγχου ρολών και μία διάταξη ελέγχου dimmer. Στη συνέχεια, περιγράφεται η διαδικασία καλωδίωσης ενός απομακρυσμένου σημείου ελέγχου για τον έλεγχο και των δύο τοπικών σημείων ελέγχου. Το απομακρυσμένο σημείο ελέγχου καλωδιώνεται επίσης ως σενάριο με γενική λειτουργία on/off.

Δημοσιεύτηκε στις