Εγκατάσταση του Eikon Tactil στην ανεξάρτητη έκδοση με εστίαση στην καλωδίωση ενός σεναρίου

Το βίντεο περιγράφει τη διαδικασία καλωδίωσης τριών τοπικών σημείων ελέγχου που αποτελούνται από μία διάταξη ελέγχου φώτων, μία διάταξη ελέγχου ρολών και μία διάταξη ελέγχου dimmer. Στη συνέχεια, περιγράφεται η διαδικασία καλωδίωσης ενός απομακρυσμένου σημείου ελέγχου για τον έλεγχο και των δύο τοπικών σημείων ελέγχου. Το απομακρυσμένο σημείο ελέγχου καλωδιώνεται επίσης ως σενάριο με γενική λειτουργία on/off.

Δημοσιεύτηκε στις