Ενημέρωσα το software στην κεντρικής μονάδα στην έκδοση 2.00 , αλλά δεν μπορώ να δημιουργήσω νέους χρήστες στο μενού ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

Η ενημέρωση της έκδοσης software 2.00 της κεντρικής μονάδας της έκδοσης 2.00 πραγματοποιείται υποχρεωτικά διαμέσου του λογισμικού Easy Tool με αναβάθμιση στην έκδοση 3.1 ή νεότερη έκδοση, η οποία περιέχει όλες τις ενημερώσεις για τη διαχείριση του νέου μενού. σε αυτή την περίπτωση αρκεί να εισαγάγετε τη βάση δεδομένων της κεντρικής μονάδας με το Easy Tool 3.1 ή νεότερη έκδοση, να την εξάγετε σε ένα αρχείο ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ "Η βάση δεδομένων db1 " , στην συνέχεια επαναφέρετε αυτή την τελευταία από το αρχείο και πραγματοποιήστε εξαγωγή στην κεντρική (θα μετατραπεί αυτόματα σε έκδοση "db 2". Αυτή η διπλή διαδικασία επιτρέπει σε ένα PC να ενημερώσει όλες τις σελίδες του μενού με την εισαγωγή τους από το αρχείο της βάσης δεδομένων , και στη συνέχεια να τις εξάγει σωστά στην κεντρική μονάδα.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.