Το βίντεο παρουσιάζει τον τρόπο προγραμματισμού του επιτοίχιου χρονοθερμοστάτη αφής 02910 και, συγκεκριμένα, τον τρόπο εκτέλεσης ορισμένων ενσωματωμένων λειτουργιών, όπως των εξής: ρύθμιση τρόπου λειτουργίας προστασίας από τον παγετό/απενεργοποίησης εγκατάστασης, λειτουργία ecometer για βέλτιστη ενημέρωση σχετικά με την κατανάλωση, ενεργοποίηση τιμής ρύθμισης εξόδου, ρύθμιση απόκλισης θερμοκρασίας.

Δημοσιεύτηκε στις