Το βίντεο παρουσιάζει τον τρόπο προγραμματισμού του χωνευτού χρονοθερμοστάτη αφής 3 μονάδων 02955 μέσω της εφαρμογής By-clima. Συγκεκριμένα, περιγράφει τον τρόπο εκτέλεσης των εξής διαδικασιών: ρύθμιση παραμέτρων ωριαίου προγραμματισμού, τροποποίηση ρύθμισης υπάρχοντος ωριαίου προγραμματισμού, αποστολή παραμέτρων χρώματος και οπίσθιου φωτισμού, διαμόρφωση παραμέτρων αισθητήρα ενέργειας

Δημοσιεύτηκε στις