Η αυτοματοποίηση δεν κλείνει και το φως συνεχίζει να αναβοσβήνει. Τι σημαίνει αυτό;

Εάν οι συσκευές ασφαλείας είναι ενεργές, ένα ή περισσότερα πράσινα LEDs υποδεικνύουν τις εισόδους N.C. (κανονικά κλειστό: stop - φωτοκύτταρο - μερικό στοπ) είναι απενεργοποιημένο και θα πρέπει να επαληθευθεί η ορθότητα των συνδέσεων και η εύρυθμη λειτουργία των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στις εισόδους N.C..

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.