Η εικόνα που βλέπετε στην οθόνη είναι διπλή ή διαστρεβλωμένη.

Ελέγξτε ότι έχει εγκατασταθεί αντίσταση 75 Ω στην τελευταία οθόνη. Κατά την παρουσία βίντεο διανομέα ELVOX αντ. 6554 ελέγξτε ότι όλες οι έξοδοι V1-V2-V3-V4 είναι φορτωμένες με αντιστάσεις 75 ohm που συνδέονται με τους ακροδέκτες V και M ή τις αχρησιμοποίητες εξόδους. Ο τελευταίος συνδεδεμένος διανομέας με την αντίσταση 75 ohm που συνδέεται με τον ακροδέκτη του "V" .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.