Η επικοινωνία GSM 01942 δεν εκτελεί όλες τις λειτουργίες για τις οποίες είχε διαμορφωθεί .

Η λειτουργία διαμόρφωσης της συσκευής διαμόρφωσης δεν εκτελέστηκε σωστά . Προτείνεται η αφαίρεση του συστήματος, η πραγματοποίηση reset και η επανάληψη της διαδικασίας διαμόρφωσης.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.