Η κεντρική μονάδα λειτουργεί σαν χρονοθερμοστάτης ;

Όχι , η κεντρική χειρίζεται μόνο τις κλιματικές ζώνες (θερμοστάτες) , αλλά δεν έχει ένα ενσωματωμένο θερμοστάτη .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.