Η κεντρική μονάδα ELVOX απαιτεί ειδικά τηλέφωνα ;

Δεν υπάρχει ανάγκη για ειδικά τηλέφωνα πολλαπλών λειτουργιών . Όλα τα αναλογικά BCA είναι επαρκή για τις λειτουργίες που μια κεντρική μονάδα ELVOX αιτεί; Τα αποκλειστικά τηλέφωνα ELVOX χρησιμοποιούνται κυρίως στην περίπτωση της διασύνδεσης ανάμεσα σε ένα τηλεφωνικό κέντρο και σύστημα βιντεοθυροτηλεφώνου ELVOX.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.