Η ολικη ποιοτητα

Κατασκευαστική πολυπλοκότητα

Τη δεκαετία του ’80 η Vimar εισάγει μια διαφορετική προσέγγιση, νέα για τον ηλεκτροτεχνικό τομέα: Στόχος είναι η “ολική ποιότητα”, σε έναν τομέα εξαιρετικά περίπλοκο ως προς τον αριθμό των προϊόντων, την ποσότητα των στοιχείων που τον συνθέτουν, τις τεχνολογίες που τον αποτελούν. Μια σημαντική προσπάθεια όχι μόνο ως προς τις επενδύσεις που απαιτούνταν, αλλά και ως προς τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των γραμμών παραγωγής.

Απλοποίηση εγκατάστασης

Στη φάση του σχεδιασμού δίδεται ιδιαίτερη σημασία στον ορθολογισμό και στην απλοποίηση της εγκατάστασης, που υλοποιούνται με τον διάλογο με την αγορά, επιδιώκοντας τη σύναψη σχέσεων συνεργασίας αντί της παραδοσιακής εμπορικής σχέσης.

Ανθρώπινοι πόροι

Σε αυτή τη διαδικασία αποφασιστικό ρόλο έχει ο ανθρώπινος παράγοντας και η συμμετοχή όλης της εταιρικής δομής, σε κάθε αρμοδιότητα και σε όλα τα επίπεδα.

Ικανοποίηση του Πελάτη

Η αγορά δεικνύει την επιτυχία σε αυτόν τον τομέα, που εδραιώθηκε με την παγίωση της σειράς Idea, μια σειράς που ακόμη και σήμερα αντιπροσωπεύει τη μέριμνα της εταιρίας ως προς την ποιότητα.