Η παρουσία μικρών κατοικίδιων ζώων όπως σκύλοι και οι γάτες μπορεί να ανιχνευθεί με ανιχνευτές υπέρυθρων αντ. 16935 Idea 14485 Plana;

Ναι, καθώς ο αισθητήρας δεν είναι επιλεκτικός, αλλά ανιχνεύει οποιοδήποτε πέρασμα θερμών σωμάτων, που σημαίνει ότι με το σύστημα οπλισμένο δεν θα πρέπει να κυκλοφορούν στο εσωτερικό της οικίας κατοικίδια ζώα.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.