Η τυπολογική δομή του bus ηχοσυστήματος είναι η ίδια της γραμμής αυτοματοποίησης;

Όχι, οι συσκευές σκέδασης ήχου, αιτούν τον τύπο καλωδίωσης in-out . Οι συσκευές αυτοματισμού SAI δεν απαιτούν μια συγκεκριμένη τυπολογική δομή.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.