Θα πρέπει να γίνουν προσαρμογές της γραμμής του bus;

Ναι, είναι απαραίτητος ο τερματισμός στην γραμμή ( τερματισμός RC) πραγματοποιώντας συζεύξεις (jumper) στην τελευταία οθόνη της διακλάδωσης . To jumper Α1 είναι για μια μη τερματισμένη γραμμή , το jumper AB για μια προσαρμοσμένη γραμμή 100 ohm - 10 nF, και το jumper BC για μια προσαρμοσμένη γραμμή 50 ohm - 10 nF ( επιλέξτε την προσαρμογή δοκιμάζοντας και τις δυο στην εν λόγω οθόνη, προκειμένου να εξακριβωθεί το καλύτερο αποτέλεσμα ) .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.