Θα πρέπει να ρυθμίσω ένα σύστημα οικιακού αυτοματισμού σε περισσότερες γραμμές. Σε ποια γραμμή χρειάζεται να συνδεθώ με το λογισμικό Λογισμικό για την εκτέλεση της γενικής διαμόρφωσης όλων των συσκευών του συστήματος;

Το Λογισμικό πρέπει να ρυθμίσει το σύστημα , όπως θα διαμόρφωνε την κεντρική μονάδα δεδομένου ότι αποτελεί καλή συνήθεια η σύνδεση της διεπαφή στο BUS της ίδιας γραμμής της κύριας κεντρικής μονάδας. Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι η γραμμή στην οποία είναι συνδεδεμένη η διεπαφή είναι εκείνη του κύριου κορμού του συστήματος, με τρόπο ώστε να καθίσταται δυνατή η πρόσβαση σε όλες τις παρούσες δευτερεύουσες γραμμές.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.