Κατά την επικοινωνία με το εξωτερικό ακούγεται ένα ηχητικό σφύριγμα.

Ελέγξτε τα επίπεδα έντασης ενεργώντας στο trimmer που βρίσκεται πάνω στο τροφοδοτικό ή σε εκείνη στην κάμερα στην εξωτερική θέση. Εάν χρησιμοποιείτε κάμερες ή εξωτερικές θέσεις με το " επεκτάσιμο μικρόφωνο" (π.χ.τέχνης. αντ. 559B ή αντ.930 ° στον κατάλογό ELVOX ) εγκαταστήσατε το μικρόφωνο έτσι ώστε να μην υπάρχει αποτέλεσμα "Larsen".

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.