Κατά τη διαδικασία της Αυτοαναγνώρισης του συστήματος μερικές βαθμίδες δεν γίνονται αντιληπτές από το πρόγραμμα .

Ελέγξτε τη σωστή σύνδεση (μέσα-έξω) σε όλες τις Βαθμίδες Displaly , να θυμάστε ότι το σύστημα δεν προβλέπει μια σύνδεση αστέρα ή παράλληλα . Επιπλέον βεβαιωθείτε ότι η διακλάδωση δεδομένων σε κάθε γραμμής είναι ανοικτή δηλαδή καταλήγει στην τελευταία Βαθμίδα Display και δεν κλειστή σε βρόχο.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.