Το βίντεο παρουσιάζει τον τρόπο ανοίγματος ενός νέου έργου By-me με το EasyDraw, δημιουργίας γραμμών διανομής, διάταξης των εξαρτημάτων, δημιουργίας ομάδων, ρύθμισης των παραμέτρων των μηχανισμών, δημιουργίας σεναρίων και προγραμματισμού των μηχανισμών μεταφέροντας τα δεδομένα μέσω wi-fi.

Δημοσιεύτηκε στις