Το βίντεο περιγράφει τον τρόπο εκκίνησης της κεντρικής μονάδας καταχωρίζοντας τις αρχικές παραμέτρους, τον τρόπο δημιουργίας λειτουργικών ομάδων, ρύθμισης των παραμέτρων των διαφόρων μηχανισμών που συνιστούν το By-me, ρύθμισης των σεναρίων, ελέγχου των φορτίων και δημιουργίας συμβάντων.

Δημοσιεύτηκε στις