Κεντρική μονάδα αντ.3511: Πόσα τηλέφωνα μπορούν να συνδεθούν παράλληλα μεταξύ τους;

Το τηλεφωνικό κέντρο σας επιτρέπει να συνδέσετε μια αστική γραμμή για έως 3 τηλέφωνα παράλληλα.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.