Κεντρική τηλεφωνική μονάδα αντ.3511: Κύρια χαρακτηριστικά του τηλεφωνικού κέντρου 3511

Τα χαρακτηριστικά τους είναι: α) Δυνατότητα συνομιλίας μεταξύ του τηλεφώνου σας και της εξωτερικής γραμμής καθώς και εξωτερικής θέσης θυροτηλεφώνου. Οι δύο τύποι της συνομιλίας είναι εναλλακτικά. β) Επικράτηση της εξωτερικής τηλεφωνικής επικοινωνίας (προεπιλογή) ή με το τηλεφωνικό κέντρο. γ) Μεταφορά της κλήσης ενδοσυνεννόησης με την αστική γραμμή προς ένα αριθμό που έχει προγραμματιστεί με λειτουργία σηματοδότησης σε εξέλιξη. δ) Ο έλεγχος των βοηθητικών λειτουργιών "ανοίγματος θύρας", "πύλης", "έναυση φώτων σκάλας", τόσο κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ενδοεπικοινωνίας, όσο κατά τη διάρκεια της συνομιλίας εξωτερική γραμμή αλλά και σε κατάσταση ηρεμίας. Έλεγχος των βοηθητικών λειτουργιών από απόσταση με προστατευόμενη διαδικασία με κωδικό πρόσβασης

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.