Ενεργοποίηση της αυτόματης κυκλικής θέασης ή χειροκίνητα γιά μία κάμερα στην Multimedia video touch screen 10"

Δημοσιεύτηκε στις