Λειτουργικότητα μεταξύ του κέντρου τηλεφώνου ELVOX και της ψηφιακή γραμμής ISDN

Το τηλεφωνικό κέντρο Elvox είναι ένα Αναλογικό τηλεφωνικό κέντρο που δεν μπορεί να συνδεθεί στην γραμμή ISDN. Η Telecom σε αυτή την περίπτωση εισάγει στην ψηφιακή γραμμή ένα σύστημα NT1PLUS, το οποία μετατρέπει τη γραμμή ISDN σε δύο γραμμές αναλογικές μονού αριθμού ή διπλού αριθμού.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.