Μετά την ενεργοποίηση του σεναρίου , μπορείτε να το απενεργοποιήσετε ;

Όχι , το σενάριο είναι η εικόνα του συστήματος σε μια δεδομένη κατάσταση , για να φέρει το σύστημα σε μια κατάσταση διαφορετική είναι αναγκαίο να επικαλεστεί ένα νέο σενάριο ή να κάνετε χειροκίνητη διαχείριση σε μονά εμπλεκόμενα γκρουπ.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.