Με την έκδοση λογισμικού 2.5, η σύνθεση ομιλίας είναι στην αγγλική γλώσσα. Πώς μπορώ να τη ρυθμίσω στην ιταλική γλώσσα;

Ναι. Για τη ρύθμιση της ιταλικής γλώσσας θα πρέπει να εγκαταστήσετε τον φωνητικό βοηθό του λειτουργικού συστήματος του Η/Υ στα Ιταλικά.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.