Με 2 χρονοθερμοστάτες 01910 αν επιλέξετε τον εντολέα ραδιοσημάτων μονοκατευθυντικών τι προσθετικά συστήματα θα πρέπει να προβλεφθούν;

Θα πρέπει να προβλεφθεί μια μονάδα πομπού 01921 για κάθε θερμοστάτη και έναν ενεργοποιητή 01924 .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.