Μια κεντρική μονάδα SAI μπορεί να επικοινωνεί με άλλες κεντρικές μονάδες By-me (20550+01960) ;

Όχι, δεν μπορούν να επικοινωνήσουν.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.