Μπορείτε να έχετε συναγερμούς Αντιπανικού ;

Ναι , μέσω των Επαφών Διεπαφής και των Διεπαφών Ραδιοσυχνοτήτων. Στις περιοχές μεταξύ 1 και 30 μπορείτε να μεταγάγετε ένα Ενεργοποιητή με Ρελέ του SAI διαμορφωμένο στην ίδια περιοχή, χωρίς τις σειρήνες, διαμορφώνοντας στην ζώνη 31, αντίθετα είναι δυνατή η αναπαραγωγή σειρήνων (βλέπε οδηγίες SAI ) .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.