Μπορείτε να εισάγετε στην κεντρική μονάδα περισσότερα από 8 τηλέφωνα;

Είναι δυνατόν να εισάγετε στην κεντρική τηλεφωνική μονάδα άλλα 2 τηλέφωνα εκτός από τον αριθμό των 8 παραγώγων που υπάρχουν ήδη σε ισχύ για ένα σύνολο 10. Σε περίπτωση που θέλετε να αυξήσει ακόμη περισσότερο τον αριθμό, το τηλεφωνικό κέντρο δεν είναι σε θέση να κάνει να ηχήσουν την ίδια στιγμή όλα τα τηλέφωνα .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.