Μπορείτε να ενεργήσετε στο SAI διαμέσου της κεντρικής μονάδας By-me ;

Ναι από την κεντρική μονάδα by-me είναι δυνατή η εισαγωγή και η αφαίρεση του SAI γιατί διαχειρίζεται άμεσα από την κεντρική μονάδα, μαζί με το οικιακό του συστήματος Αυτοματισμών

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.