Μπορείτε να συνδέσετε αναλογικά τηλέφωνα και ασύρματα μη ELVOX;

Μπορούν να συνδεθούν στην κεντρική τηλεφωνική μονάδα BCA για αναλογικά και ασύρματα τηλέφωνα οποιασδήποτε μάρκας, σε περίπτωση δυσλειτουργίας του πλήκτρου R μπορείτε να διορθώσετε το χρόνο να "βαθμονομημένου ανοίγματος" και να βάλετε νέες τιμές στην κεντρική μονάδα τηλεφώνου.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.