Μπορώ να ανακαλέσω τα γεγονότα απομακρυσμένα;

Όχι άμεσα, γιατί δεν μπορώ να ενεργοποιήσω, αλλά αν το γεγονός έχει ένα γκρουπ ή ένα σενάριο ως είσοδο μπορώ να το ενεργοποιήσω διαμέσου εντολής αυτών.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.