Μπορώ να εγκαταστήσω μια κεντρική μονάδα By-me σε ένα παλαιό σύστημα με κεντρική μονάδα δύο στοιχείων;

Οι συσκευές είναι ίδιες, αλλά για να περάσουν από μία κεντρική μονάδα δύο στοιχεία, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στην κεντρική μονάδα By-me επαναφορά ρυθμίσεων ξεχωριστά σε όλες τις συσκευές και να διαμορφωθεί εκ νέου ολόκληρη η εγκατάσταση στη νέα κεντρική μονάδα.  Αν στην εγκατάσταση υπάρχει, επίσης, το σύστημα SAI, θα πρέπει να διαμορφωθούν εκ νέου αυτές οι συσκευές.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.