Μπορώ να αποφύγω την εγκατάσταση του αποζεύκτη στην γραμμή αντικειμένου 01902 σε ένα σύστημα Ήχου ;

Όχι , η συσκευή είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της μετάδοσης των δεδομένων ήχου.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.