Μπορώ να διακρίνω το είδος του συναγερμού που πρέπει να αποστέλλονται σε αριθμούς καταλόγου με το 01942 ;

Ναι , σε κάθε ένα από τα 8 αριθμούς τηλεφώνου στο βιβλίο διευθύνσεων μπορώ να συνδέσω το μήνυμα αποστολής (sms ή φωνής) , και του είδους (εισβολή, τεχνικό , A / R ) .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.