Μπορώ να διαμορφώσω την συσκευή επικοινωνίας 01942 μέσω μηνυμάτων SMS και να κάνω ένα αντίγραφο ασφαλείας μέσω του software EasyToolProfessional

Ναι , οι ρυθμίσεις που γίνονται με sms μπορεί να γίνουν μέσω του EasyToolProfessional ΝΔ . Με το ίδιο, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα back-up της πραγματοποιημένης διαμόρφωσης .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.