Μπορώ να διασυνδέσω στην By-me με τους Αυτοματισμούς με το SAI;

Ναι , η κεντρική μονάδα καταφέρνει να διαμορφώσει και να διαχειριστεί και τα δυο συστήματα. Το σύστημα θα πρέπει να προβλέπει δυο γραμμές bus, γραμμή Αντιεισβολής ( γνωστή ως Περιοχή 0 Γραμμή 0) , όπου θα εγκατασταθεί η κεντρική μονάδα και τα συστήματα του SAI και τη γραμμή αυτοματισμού (Περιοχή 1 γραμμή 0) . Η επικοινωνία μεταξύ των δύο κλάδων θα πραγματοποιείται διαμέσου του συστήματος Router 01845 τηρώντας την σύνδεση των ακροδεκτών: BUS 1 γραμμή bus αντιεισβολής και BUS 2 γραμμή bus αυτοματισμών.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.