Μπορώ να ελέγχξω άμεσα την ζώνη ενός θερμοστάτη μέσω ενός Προγράμματος από το μενού Προγραμματιστή ;

Όχι, οι έξοδοι ενός Προγράμματος μπορεί να είναι γκρουπ-relè, σενάρια ή εισαγωγή/αποεισαγωγή του SAI . Ωστόσο είναι δυνατή η δημιουργία των σεναρίων που αφορούν τις κλιματικές ζώνες κατά βούληση και η ενεργοποίηση αυτών των γεγονότων μέσω του μενού Προγραμματιστή της κεντρικής μονάδας .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.