Μπορώ να ελέγχω άμεσα την ζώνη ενός θερμοστάτη μέσω ενός Γεγονότος ;

Όχι, οι έξοδοι ενός Γεγονότος μπορεί να είναι -relè, σενάρια ή εισαγωγή του SAI . Ωστόσο είναι δυνατή η δημιουργία των σεναρίων που αφορούν τις κλιματικές ζώνες κατά βούληση και η ενεργοποίηση αυτών των γεγονότων μέσω του μενού Γεγονότων της Κεντρικής μονάδας .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.