Μπορώ να ελέγχω το Velux με το σύστημα by-me ;

Ναι, αρκεί να το συνδέσετε με τις επαφές ενός Ενεργοποιητή για Ρολά 01471 / 14527.1 / 20527.1 / 01476.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.