Μπορώ να ενεργοποιήσω ένα σενάριο της κεντρικής μονάδας Convimar μετά από ένα συναγερμό της κεντρικής μονάδας SAI ;

Ναι, δείτε την FAQ επικοινωνίας ανάμεσα στην κεντρική μονάδα SAI και την κεντρική μονάδα Convimar

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.