Μπορώ να ενσωματώσω το σύστημα ήχου σε ένα σύστημα KNX;

Ναι, μπορείτε να ενσωματώσετε τις λειτουργίες on/off, έντασης, αλλαγής κομματιού και αλλαγής πηγής.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.