Μπορώ να λαμβάνουν μηνύματα SMS που αναγνωρίζονται ως «μη εντολοδόχα» από την συσκευή επικοινωνίας 01942 ;

Ναι ,πρέπει να ρυθμίσω την ανακατεύθυνση των μηνυμάτων από τον πάροχο.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.