Μπορώ να προγραμματίσω με το PC τις κάρτες με trasponder;

Όχι , με το PC και τον διαμορφωτή 16473, μπορούν να προγραμματιστούν μόνο smart card.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.