Μπορώ να συνδέσω το καλώδιο βίντεο παράλληλα όταν έχω πολλές οθόνες ;

Όχι , το Sound System θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τους διανομείς βίντεο 5556/004 - 6554 ή με σύνδεση \ " μέσα-έξω\" .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.