Μπορώ να συνδέσΩ το σύστημα Well-Contact με άλλα συστήματα σε ξενοδοχεία τύπου διαχείρισης, ελέγχου κλιματισμού, κλπ. . ;

Το Well-Contact επιτρέπει την διασύνδεση με ορισμένα συστήματα που υπάρχουν στην ξενοδοχειακή βιομηχανία . Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το είδος των συστημάτων και των διαδικασιών για την ανάπτυξη της ολοκλήρωσης επικοινωνήστε με τον αριθμό χωρίς χρέωση 800 862 307 .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.