Μπορώ να συνδέσΩ το σύστημα Well-Contact με άλλα συστήματα σε ξενοδοχεία τύπου διαχείρισης, ελέγχου κλιματισμού, κλπ. . ;

Το Well-Contact επιτρέπει την διασύνδεση με ορισμένα συστήματα που υπάρχουν στην ξενοδοχειακή βιομηχανία . Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το είδος των συστημάτων και των διαδικασιών για την ανάπτυξη της ολοκλήρωσης επικοινωνήστε με τον αριθμό 0424 488500.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.