Μπορώ να το χειριστώ 2 ενεργοποιητές με ένα μόνο αναγνώστη bus;

Όχι , δεν είναι δυνατόν

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.