Μπορώ να χρησιμοποιήσω τις πλακέτες των προδιαμορφωμένων κιτ Elvox του συστήματος Δύο Καλωδίων σε ένα γενικό σύστημα ;

Ναι, τα περισσότερα πακέτα είναι επεκτάσιμα και επιτρέπουν την προσθήκη περαιτέρω προϊόντων Due Fili.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.