Μπορώ να χρησιμοποιήσω τους αμφίδρομους ενεργοποιητές 01933 και 01934 στη θέση του μονοσήμαντου 01923 ή 01924 χωρίς να χρησιμοποιήσετε την βάση ραδιοσημάτων 01930;

Όχι, έχουν διαφορετικές συχνότητες λειτουργίας και διαφέρουν εννοιολογικά .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.