Μπορώ να χρησιμοποιήσω το δεύτερο ζευγάρι των καλωδίων του bus για να χορηγήσει πρόσθετη ισχύ στις συσκευές ;

Ναι. Ωστόσο, συνιστάται η σύνδεση ενός ξεχωριστού καλωδίου σε περίπτωση που θέλετε να διαχειριστείτε και την ισχύ των ηλεκτρικών κλειδαριών .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.